Bedrijfsvoering GWA 2017

Grafisch Werkcentrum Amsterdam (GWA) werkt volgens het bestuur-model. In 2016 zijn twee nieuwe bestuursleden en één aspirant bestuurslid toegetreden. In totaal vier bestuursleden, waaronder een voorzitter en een penningmeester.
Het bestuur vergadert 3 wekelijks. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt , die na goedkeuring openbaar zijn voor de medewerkers.
Drie keer per jaar organiseert het bestuur een medewerkers (betaald en vrijwillig) bijeenkomst waar het bestuur verantwoording aflegt over de inhoudelijke en financiële voortgang en de medewerkers zelf ook zaken kunnen inbrengen.
Het bestuur wordt ondersteund door de coordinator , die bij de bestuursvergadering aanwezig is.
Medewerkers van de werkplaats houden 3 wekelijks een overleg om de voortgang te bespreken en afspraken te maken voor de komende periode.